86 92 24 62 info@hoerningtand.dk

Kontakt

86 92 24 62

Parodontitis (paradentose)

Hos Tandlægerne i Hørning tager vi i øjeblikket rigtig meget efteruddannelse indenfor parodontitis, så vi er i stand til at tilbyde dig den bedste behandling i forhold til de sidste nye anbefalinger.

Hvad er parodontitis (paradentose)?

Parodontitis er en bakterielbetinget sygdom, som skyldes vedvarende inflammation ved tandrodens omkringliggende støttevæv. Støttevævet er det væv, som ligger rundt om hver enkelt tandrod og består af en masse små fibre, der hjælper tanden med at fæste sig til kæbeknoglen. Når parodontitis etablerer sig ved de dybereliggende væv, kan betændelsen medføre større eller mindre destruktion af den tandbærende kæbeknogle. Knogledestruktionen vil kunne ses på røntgen samt ved opmåling af dine lommer omkring tænderne ved den kliniske undersøgelse på klinikken. En større knoglenedbrydning vil føre til mindre fæste ved tandrødderne, som på sigt vil blive løse. Den ultimative udgang på en parodontitistand er, at den løsner sig helt og falder ud. Parodontitis ses typisk i 30-35 års alderen, og forekomsten og sværhedsgraden stiger med alderen. I de tilfælde, hvor man ser parodontitis hos yngre, er det specielt de aggressive bakterier, der vil være tale om, og udviklingen vil være hurtigere fremadskridende, hvis der ikke skrides ind i tide.

 

Tegning visende forskellen på normalt væv og parodontitis
Kilde: Tandlægeforeningen

Hvordan forløber sygdomsforløbet på parodontitis og hvordan behandles det?

Sygdomsforløbet er kendetegnet ved 3 faser: Tandkødsbetændelse, let parodontitis og svær parodontitis.

Tandkødsbetændelse:

Forløb

Det starter med en tandkøbsbetændelse forårsaget af bakterier og tandsten, der uforstyrrede har fået lov til at blive siddende mellem tænder og tandkød. Tandkødsbetændelsen er kendetegnet ved, at tandkødet hæver op, er ømt og bløder ved provokation. Det er kun det øverste tandkød, der er påvirket af sygdommen. Din tandkødslomme vil ved måling være 2-4 mm dybe, hvilket stadig, trods tandkødsbetændelsen, er ”raske” lommer.

Hvis du i årevis går rundt med en kronisk tandkødsbetændelse, kan dette resultere i, at du over årene mister betydelig mere knogle om tænderne, end hvis du havde haft sunde forhold.

Behandling

Du skal dagligt fjerne dine bakteriebelægninger ved grundig tandbørstning og tandtråd eller flaskerensere mellem tænderne. Sygdommen kan overvindes til fuld heling med 1-2 ugers indsats, og dit tandkød vil blive sundt og raskt igen.

Et sundt tandkød er kendetegnet ved et lyserødt og tætsluttende tandkød, der ikke bløder ved tandbørstning eller ved brug af tandtråd.

 

Let parodontitis (paradentose):

Forløb

Betændelsen strækker sig nu dybere ned i dine støttevæv om tænderne, og knoglen er let påvirket. Dit tandkød ligger løst omkring dine tænder, er ømt og bløder ved provokation. Der sidder bakteriebelægninger og tandsten langs tandhalsen og ned i lommen langs tandroden. Din tandkødslomme ved let parodontitis vil ved måling være 5-6 mm dybe.

Det er umuligt for dig at se forskel på, om du bare har en tandkødsbetændelse, eller om du har fået en let parodontitis Derfor er det vigtigt at komme til de regelmæssige undersøgelser hos os, da røntgenbilleder og en tandundersøgelse kan afsløre forstadier til sygdommen. Hermed er det muligt at stoppe udviklingen og bevare kæbeknoglen, før der er sket irreversibel skade på dine væv.

Behandling

Hvis lommen skal hele optimalt op, er der her brug for professionel hjælp, idet din tandbørste eller tandtråd ikke kan rengøre helt ned i lommerne. For at finde den rette behandling af parodontitis, er det nødvendigt, at vi foretager en grundig undersøgelse med måling af tandkødslommerne. Behandlingen planlægges ud fra en vurdering af blandt andet tandkødslommernes dybde, der indikerer, hvor meget kæbeknoglen er nedbrudt. Som regel består en behandling af en udvidet tandrensning med rensning og afglatning af tændernes rodoverflade (tandrodsrensninger). Desuden er en central del af behandlingen, at vi vejleder i korrekt tandpleje derhjemme. Du vil typisk gå til ekstra kontroller hos din tandplejer, for at din udvikling kan blive fulgt nøje, og der vil typisk være flere tandrensninger om året. Intervallet vil blive tilpasset din specifikke situation. Din tandplejer vil holde et skarpt øje med fæstetabet og tandkødslommerne, og hvor de er på eller over 5 mm med blødning, vil der blive lavet tandrodsrensninger. Dette er nødvendigt for at holde din parodontitis i ro. I samarbejde med din tandplejer, vil dit tandkød kunne hele op, så det strammer til om tænderne, så der på trods af tabet af den øverste knogle, kan måles tilnærmelige ”normale” lommer.

En stabil parodontitis er kendetegnet ved et lyserødt og tætsluttende tandkød, der ikke bløder ved tandbørstning eller ved brug af tandtråd.

 

Svær parodontitis (paradentose):

Forløb Betændelsen strækker sig nu dybt ned i dine støttevæv om tænderne, og knoglen er markant påvirket ved, at den øverste knogle er nedbrudt. Dit tandkød ligger løst og rødt omkring dine tænder, er ømt og bløder ved provokation, og måske står der pus op af lommen. Der sidder bakteriebelægninger og tandsten langs tandhalsen langt ned i lommen langs tandroden, som kan give dårlig lugt fra munden. Din tandkødslomme ved svær parodontitis vil ved måling være over 6 mm dybe. Alt afhængig af hvor meget støttevæv, der er mistet, kan tænderne blive løse og have en tendens til at vandre og ændre din tandstilling. I takt med at knoglen forsvinder, trækker tandkødet sig længere og længere tilbage, hvorved tandhalse og rødder blottes, og der kan opstå isninger i forbindelse med at spise eller drikke koldt og varmt. Tænderne er meget svære at holde rene pga de store mellemrum mellem tænderne og på grund de blottede rodoverflader med deres kringlede forløb. Slutningen af sygdomsforløbet er, at knoglefæstet omkring tænderne til sidst er helt væk, således at der ikke længere er noget, der fæstner tænderne til kæben, hvorved tænderne slutteligt falder ud og dermed mistes.
Behandling

Uden operation er der ikke håb for at få normale forhold igen.

Behandlingen uden operation vil være den samme som ved forløbet ved let parodontitis. Med en god indsats hjemme med den daglige mundhygiejne og med regelmæssige besøg hos tandplejeren, hvor der renses i dybden, lykkes det for mange at holde sygdommen i ave på trods af dybe lommer.

En stabil parodontitis er kendetegnet ved et lyserødt og tætsluttende tandkød, der ikke bløder ved tandbørstning eller ved brug af tandtråd.

En ustabil parodontitis, hvor vævet er rødt, hævet og blødende trods optimal hjemmepleje, kan der med fordel overvejes en parodontitis operation. Operationen består i, at man under god bedøvelse skaber adgang til tændernes rodoverflader, så de under fuld oversigt kan renses. Tandkødet reduceres i højden, så lommernes dybde bliver reduceret.

Fordelene herved er, at tandkødslommerne nu kan holdes optimalt rene og har en normal dybde, hvilket vil sikre bevarelsen af dine tænder. Ulempen er, at tandhalsene vil syne længere i munden, idet man nu ser mere af dem.

For at en operation skal have en god prognose, er det vigtigt, at din mundhygiejne er god, og at du ikke ryger. Bor du i Skanderborg kommune, så har de rigtig mange gode gratis rygestopstilbud til dig der gerne vil holde op.

 

Skal vi kontakte dig?

Udfyld skemaet via linket og vi kontakter dig snarest.

Akutte smerter og parodontitis

Nogle gange kan det gøre ondt i vævet omkring en parodontosetand – tandlommerne er så dybe, at bakterier i lommen kan leve uden ilt, og disse bakterier kan forårsage kraftige smerter. Du bør kontakte os eller lægevagten for at få kigget på din tand.

Indtil du møder op kan smerterne afhjælpes med paracetamol og ipren.

Hvem får parodontitis og hvad kan du selv gøre?

Paodontitis er en sygdom, som kræver behandling. Hos Tandlægerne i Hørning kan vi hjælpe dig ved at give dig professionelle råd og vejledning til, hvordan du forebygger sygdommen, eller hvis du allerede har sygdommen, hvordan du forhindrer, at sygdommen udvikler sig.

Parodontitis er en folkesygdom, som mange voksne får på et tidspunkt i livet. Den ses ofte som følge af ubehandlet tandkødsbetændelse, men andre livsstilsfaktorer såsom rygning kan også have medvirkende indflydelse. Derudover spiller den arvelige disponering meget ind – parodontitis nedarves typisk i generationer fra forældre til børn, og sværhedsgraden kan variere ud fra den bestemte genetik, standarden af den daglige mundhygiejne og hyppigheden af kontroller og rens af lommer hos tandplejeren.

Sygdommen opstår efter længerevarende betændelse ved de dybereliggende væv nær tandens rod, hvilket langsomt vil medføre en nedbrydning af den tandbærende knogle. Mange associerer derfor parodontitis med løse tænder, der mistes, men grundet den typisk langsomme sygdomsproces vil løse eller mistede tænder først ses efter en lang ubehandlet sygdomsperiode.

For at forebygge og behandle parodontitis er det vigtigt med en god mundhygiejne samt at kombinere dette med regelmæssig tandeftersyn og udvidet tandrens ca. hver 3. måned alt afhængig af, hvordan dit sygdomsbillede tegner sig. På denne måde vil du eliminere de bakterier, som er med til at forårsage parodontitis. Med den rette indsats kan mange af dine lommer blive normale igen, og din sygdomsprogression blive bremset, men det vil kræve en stor indsats fra både dig og os.

Yderligere information om parodontitis

Hvordan foregår opstarten af behandling af parodontitis hos os?

Hos Tandlægerne i Hørning er vores parodontitis ekspert i forhold til rensning af dybe lommer vores tandplejer. Vi har et tæt samarbejde mellem tandlæger og tandplejere omkring den faglige sparring i forhold til de gældende anbefalinger indenfor parodontitis, som vi til enhver tid ønsker at kunne tilbyde dig.

Din tandplejer vil starte din parodontitisbehandling med en fuld registrering af tilstanden på dit tandkød, hvilket kaldes en PUD. Registreringen er temmelig omfattende med 3 mål på forfladen og 3 mål på bagfladen på hver enkelt tand. Her registreres dybden på dine tandkødslommer, blødning fra tandkødet, mål af tandkødets placering i forhold til tanden, vurdering af løse tænder, defekter omkring rødderne samt nuværende knogleniveau. Målene bruges til at diagnosticere hvor slem din parodontitis er og danner baggrund for planlægningen af behandlingen af netop din situation. Ligeledes bruges målene til en vurdering af sygdomsforløbet, idet målene vil blive sammenholdt med kommende målinger, så der kan vurderes om behandlingerne virker som tilsigtet, eller om der skal skrides til yderligere behandling.

Hos Tandlægerne i Hørning betyder det meget for os, at du er informeret om, hvad din behandling går ud på, så du føler dig tryg og kan stille spørgsmål. Din tandplejer vil derfor efter registreringen gennemgå med dig, hvilke tænder der kræver dybere rensning og informere dig om den fremadrettede behandling og prognose.

En parodontitis tandrensning består af en udvidet tandrensning, hvor alle tænder bliver renset for belægninger og tandsten samt tandrodsrensninger af de tænder med særlig dybe tandkødslommer, hvor tandsten, betændelsesvæv og bakterier fra tandkødslommen og tandrøddernes overflade fjernes. Formålet med en parodontitisbehandling er derfor at fjerne årsagen til udviklingen af sygdommen, så tænderne ikke mister yderligere knoglevæv omkring tandrødderne. Derudover vil en rensning i lommerne kunne bevirke, at vævet omkring dine tænder strammer til, så der ved næste kontrolopmåling, måles en sundere og mere velfungerende lomme. En mistet knogle kan ikke regenere sig selv, men vævenes opstramning kan til en vis grad kompensere for dette, så selv om du har mistet meget knogle omkring dine tænder, er der god grund til en indsats, både den hos tandplejeren men i særdeleshed din egen daglige indsats derhjemme.

Idet dine dybe lommer vil have en sygdomsaktivitet, og dermed være ekstra ømme, vil det i nogle tilfælde være en god ide at lægge lokalbedøvelser for at mindske ubehag under behandlingen.

Efter din første parodontitisbehandling vil din tandplejer sørge for, at du får den fornødne information om sygdommen. Vi vil instruere dig i, hvordan du skal renholde dine tænder, og motivere dig til at opretholde en god mundhygiejne. Herefter skal du og din tandplejer ses til jævnlige kontroller med et individuelt designet forløb, der er målrettet netop dit sygdomsforløb.

Hvordan foregår den opfølgende behandling hos os?

Din parodontitisbehandling vil efter første behandling bestå af flere kontrolbesøg hos din tandplejer, hvor der løbende vil blive taget stilling til, om sygdommen er stabiliseret. Din tandplejer vil om nødvendigt reinstruere i optimal mundhygiejne, idet det er sjældent at der opnåes en tilstrækkelig mundhygiejne efter blot et besøg. Tænder der har mistet generel knoglehøjde er langt sværere at holde rene, idet der mellem tænderne nu er luftrum, som kræver en ekstra indsats, og som er langt sværere at holde rene end tandfladerne for- og bagtil.

I særlige tilfælde kan det være hensigtsmæssigt at supplere din parodontitisbehandling med antibiotikum. Din tandplejer vil informere dig, hvis det i dit tilfælde vil kunne forbedre dit behandlingsresultat.

Din parodontitisbehandling vil ved dine kontrolbesøg blive vurderet, og hvis det ønskede resultat ikke opnås, og der fortsat ses inflammation ved enkelte tænder, vil vi lægge en ny behandlingsplan for disse.

Det kan være gavnligt at få foretaget et lille kirurgisk indgreb hos tandlægen, hvis der ses dybe tandkødslommer med vedvarende inflammation. I andre tilfælde kan det være dårlige fyldninger, der forårsager, at du ikke kommer i mål med behandlingen, og her kan en ny fyldning afhjælpe dette.

Et godt behandlingsresultat af en parodontitisbehandling vil medføre, at der ses reduktion af niveauet på tandkødslommerne, et stabilt knogleniveau og tandkødet vil igen blive sundt og dermed sidde fast og stramt omkring tænderne igen. Tandkødet vil i den forbindelse trække sig lidt tilbage til der, hvor knoglen er mistet, og der vil kunne ses blottede tandhalse.

Parodontitis er en kronisk sygdom, og der vil derfor være risiko for, at sygdommen blusser op igen. Det er derfor vigtigt, at du opretholder en god mundhygiejne og overholder de undersøgelsesintervaller, som din tandplejer har anbefalet, så man hurtigt kan opdage en opblussen af sygdommen samt vedligeholde det stabile resultat.

Hvordan forebygger du, at din parodontitis udvikler sig?

Som parodontitispatient er det vigtigt, at du opretholder en god mundhygiejne og er flittig med din daglige mundhygiejne – denne del udgør den vigtigste del af forebyggelse af, at din sygdom udvikler. Derudover er det vigtigt at du kommer til rens hos din tandplejer med de anbefalede intervaller. Din gode mundhygiejne kan ikke stå alene – den bør komplementeres med rensen hos tandplejeren, ellers vil der være stor risiko for, at der vil ske sygdomsforværrelse.

Formålet med din daglige hjemmetandpleje er, at du mekanisk får fjernet de bakterier, som sidder ovenfor tandkødsniveau, som er med til at forårsage inflammation. Formålet med den udvidede tandrens og tandrodsrensninger hos tandplejeren er at fjerne bakterier og tandsten over tandkødsniveau og nede i tandlommerne for at forhindre inflammation.

For at skabe og opretholde en god mundhygiejne, som disponerer for en bedring af din parodontitis, anbefaler vi at du:

 • børster dine tænder to gange dagligt med flouridtandpasta i 2 min.
 • dagligt rengør mellem dine tænder med mellemrumsbørster – det behøver ikke at være i forbindelse med en tandbørstning. Analyser dit liv og vurder hvor du bedst kan bruge mellemrumsbørsterne – og læg børsterne der!
 • overholder dine regelmæssige tandeftersyn og udvidede tandrensninger.
 • bruger de anbefalede hjælpemidler i form af mellemrumsbørster, tandbørste, solotandbørste hver dag for at kunne opretholde en god mundhygiejne i netop dit tandsæt.
 • ikke ryger. Rygning er en kraftig forværrende faktor for udviklingen af din parodontitis. Vi anbefaler, at du holder op. Bor du i Skanderborg kommune, så har de rigtig mange gode gratis rygestopstilbud til dig der gerne vil holde op.
Er rygning dårligt for min parodontitis

Rygning er meget dårlig for din parodontitis, og hvis du har moderat til svær parodontitis og gerne vil være rask, kan behandlingen hos os og din egen gode mundhygiejne ikke stå alene. Så bør du overveje kraftigt at holde op.

Bor du i Skanderborg kommune, så har de rigtig mange gode gratis rygestopstilbud til dig der gerne vil holde op.

Er der nogle risikofaktorer som kan forårsage eller forværre parodontitis?

Nogle personer kan være mere disponerede for at få parodontitis end andre og skal derfor være ekstra opmærksomme på, at de har en god mundhygiejne. En god mundhygiejne kan i flere tilfælde modvirke en persons disponering for sygdommen.

I det følgende beskrives nogle risikofaktorer der kan være medvirkende årsager til en disponering til eller forværring af parodontitisen.

 • Dårlig mundhygiejne. En dårlig mundhygiejne kan bevirke, at tandsten og bakterier skaber inflammation i tændernes omkringliggende væv, hvilket kan bevirke, at knoglen trækker sig og dermed bevirke parodontitis.
 • Alder. Forekomsten og graden af alvorlighed af parodontitis stiger med alderen. Ældres modtagelighed for parodontitis kan være påvirket af almene sygdomme og medicinforbrug over mange år.
 • Rygning. Hvis du har parodontitis og samtidig er ryger, vil vi anbefaler, at du stopper, da rygningen har en dårlig effekt på udviklingen af sygdommen. Der ses en generel forringelse i helingsevne efter parodontitis behandling. Undersøgelser viser, at personer, som ryger mere end 10 cigaretter om dagen har større risiko for at udvikle parodontitis, danner dybere tandkødslommer og mister mere knogle end ikke-rygere. Personer, der ryger, vil ikke opleve blødning på samme måde som ikke-rygere, da nikotinen skaber kontraktion på blodkarrene og dermed nedsætter kroppens evne til at starte en naturlig helingsproces via immunforsvaret. Bor du i Skanderborg kommune, så har de rigtig mange gode gratis rygestopstilbud til dig der gerne vil holde op.
 • Diabetes. Der ses en sammenhæng mellem parodontitis og diabetes på den måde, at han har man det ene, er man mere disponeret for det andet. Diabetikere rammes oftere alvorligere af sygdommen parodontitis, og årsagen til dette kan blandt andet være, at diabetikeres immunforsvar er svækket overfor infektion.
 • Medikamenter. Nogle medicinpræparater kan have indflydelse på udviklingen af parodontitis, og det er derfor vigtigt, at du oplyser os om, hvilke præparater du tager, for eksempel hvis du døjer med forhøjet blodtryk.
 • Stress. Personer med stress og følelsesmæssige belastninger menes at kunne svække immunforsvaret og dermed have betydning for udvikling af sygdommen.
 • Nedsat immunforsvar. Personer med nedsat immunforsvar har ikke samme modstandskraft over for bakterier. Dette kan have stor betydning for udviklingen af parodontitisen samt kroppens evnen til at forsvare sig mod sygdommen.
 • Tandstilling. Uregelmæssige tandstillinger gør det vanskeligere at opretholde en god mundhygiejne og kræver derfor ekstra omhu ved den daglige mundhygiejne.
 • Defekte fyldninger. Fyldningsdefekter kan også forårsage parodontitis. Hvis der er for meget luft mellem 2 tænder, vil der konstant presse sig madrester ned her, og der vil i dette mellemrum være en forhøjet risiko for caries og for parodontitis. Det er umuligt at holde et sådan mellemrum rent, så oftest vil vi anbefale at få lavet et strammere kontaktpunkt, evt ved en ny plastfyldning.
 • Tandsten. Den ujævne overflade ved tandsten gør det nemmere for bakterier at sætte sig fast og dermed skabe inflammation ved tandens væv.
Kan et implantat få parodontitis?

Et implantat kan miste sin knogle såvel som en tand kan det, men sygdommen hedder blot periimplantitis. En dyb lomme omkring et implantat skal renses op ligesom en parodontitislomme, og det er nødvendigt med en god mundhygiejne omkring implantatet. Spørg din tandlæge eller tandplejer til råds omkring hvilke mundhygiejne ting, du bør bruge for at kunne holde optimalt rent.

FIND OS

Tandlægerne i Hørning
Nørre Alle 21 – 8362 Hørning

Tlf: 86 92 24 62

info@hoerningtand.dk

Gratis parkering i 3 timer – husk at sætte din P-skive

Tandlægerne i Hørning

Har du flere spørgsmål?

De er altid meget velkommen til at kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål. Vi gør meget ud af at forklare om behandlingerne, så du på bedst mulige måde kan tage de rigtige beslutninger for dig og dine tænder.