86 92 24 62 info@hoerningtand.dk

Kontakt

86 92 24 62

Rodspidsamputation

Kan din tand ikke hele ind efter en rodbehandling, kan en rodspidsamputation være en god løsning. Vi har fine prognoser med vores behandlinger.

Hvad er en rodspidsamputation?

En rodbehandling af en tand sigter mod at fjerne betændelsen omkring roden, og oftest lykkes dette fint, men i nogle enkelte tilfælde vedbliver betændelsen, og her kan en rodspidsamputation være en supplerende behandling. 

En rodspidsamputation er et operativt indgreb, hvor man går ind gennem knogleforfladen og reducerer rodspidsen, rengører kaviteten for betændelsesvæv og rodfylder kanalen nedefra. Der er ikke 100% prognose på behandlingen, men vi har en ekspertise på området på klinikken og har fine prognoser.

Hvornår har man brug for en rodspidsamputation?

En rodspidsamputation kan være en fin supplerende behandling til din rodbehandling, hvis der vedbliver med at være betændelse omkring din rodbehandlede tands rodspids, og hvis rodbehandlingen er udført så godt som muligt. Betændelsen kan skyldes, at der om din rodbehandlede tands rodspids naturligt kan være en masse bikanaler, der kan forårsage en utæthed, som kan forstyrre ophelingen efter en rodbehandling. Uanset hvor dygtigt tanden er rodbehandlet, vil der vedblive med at være en betændelse.

Hvis din rodbehandlede tand er forsynet med en stor stift i kanalen, som er lavet for at fastholde en øvre struktur såsom en krone, vil den umuliggøre, at din mislykkede rodbehandling kan revideres oppefra. Her kan en rodspidsamputation være et godt alternativ.

Skal vi kontakte dig?

Udfyld skemaet via linket og vi kontakter dig snarest.

Akutte smerter og rodspidsamputation

Efter en rodspidsamputation må man påregne hævelse og smerter i ca 3 dage og herefter vil både hævelsen og smerteniveauet falde. Skyl med klorhexidin i dagene indtil du skal have fjernet trådene. Er du usikker eller har du spørgsmål, kan du kontakte os på klinikken. Er det udenfor åbningstid, og er du akut, kan du kontakte os i tandlægevagten.

Indtil vi kan få hjulpet dig med dit problem, kan smerterne afhjælpes med en kombination af ipren og paracetamol.

Hvordan foregår en rodspidsamputation?

Først planlægges behandlingen ud fra et røntgenbillede af tanden. En grundig bedøvelse lægges og bedøvelsens effekt afprøves. Når vi er sikre på at bedøvelsen virker optimalt, lægges et snit, og tandkødet skubbes til side. Knogledækket foran rodspidsen fjernes og roden reduceres så skånsomt og rodkanalen aflukkes nedefra. Hulrummet i knoglen omkring rodspidsen rengøres grundigt for betændelsesvæv og operationssåret skylles med saltvand. Såret syes med nogle sting, som fjernes efter 10 dage. Efter 6 måneder skal der tages et kontrolrøntgenbillede af tanden for at se, at helingen går, som det skal.

Du skal påregne 2-3 dage med hævelse og smerter, og du bør tage følgende smertestillende tabletter: 2 iprener og 2 panodiler hver 6. time. Samme dag efter operationen vil der sive lidt blod fra såret, hvilket er normalt.

Yderligere information om rodspidsamputation

Hvordan skal du forholde dig efter en rodspidsamputation?

Hos Tandlægerne i Hørning vil du altid blive mundtligt og skriftligt vejledt i, hvordan du skal forholde dig efter din operation.

Gode råd efter operationen:

  • Ca 1-2 timer efter operationen bør du tage 2 panodiler og 2 iprener for at forebygge smerter. Resten af dagen kan du med 6 timers interval tage denne dosis. De første 3-4 dage kan du tage smertestillende tabletter efter behov.
  • Efter en rodspidsamputation, anbefales det, at du holder dig i fysisk ro, idet fysisk aktivitet kan sætte gang i blødningen.
  • Du må først spise, når bedøvelsen er gået over, ellers kan du komme til at bide dig selv i kind eller tunge. Spis din mad i den anden side resten af dagen, derved undgår du, at såret påvirkes og begynder at bløde.  
  • Indtil trådene er fjernet, anbefaler vi at du undlader at børste tænder i operationsområdet, således at du ikke risikere at trådene tager skade. Først når trådene er fjernet, kan du børste nabotænderne til området, og indtil der bør du skylle 2-3 gange i døgnet med klorhexidin mundskyl. Derved minimeres bakterieudviklingen på såret, og såret kan hele bedre. Du bør skylle med klorhexidin 1 time forskudt fra tandbørstningen, idet tandpasta neutraliserer klorhexidinens virkning.
  • Hævelse i ansigtet kan forekomme 2-3 dage efter operationen. Du kan pålægge f.eks. en pose frosne ærter i et viskestykke på kinden ud for såret, hvilket vil få hævelsen til at falde samt medvirke til at lindre eftersmerter.
FIND OS

Tandlægerne i Hørning
Nørre Alle 21 – 8362 Hørning

Tlf: 86 92 24 62

info@hoerningtand.dk

Gratis parkering i 3 timer – husk at sætte din P-skive

Tandlægerne i Hørning

Har du flere spørgsmål?

Du er altid meget velkommen til at kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål. Vi gør meget ud af at forklare om behandlinger, så du på bedst mulige måde kan tage de rigtige beslutninger for dig og dine tænder.