86 92 24 62 info@hoerningtand.dk

Kontakt

86 92 24 62

Røntgen

Røntgen er et værdifuldt værktøj til at lave diagnoser, der danner et trygt grundlag for vore behandlinger.

Hvad er en røntgenundersøgelse?

En røntgenundersøgelse udføres og bruges som et supplement til den kliniske undersøgelse for blandt andet at se og vurdere knoglen omkring tandroden samt de tandflader, som ikke er synlige i mundhulen.

Ved en røntgenoptagelse bruges en røntgenfilm, som via et digitalt system overfører informationerne fra røntgenbilledet til computeren. Ved hjælp af røntgenstråler, der kan trænge igennem hårde og bløde væv, vil der blive dannet et billede af dine tænder og den tandbærende knogle. Ud fra dine røntgenbilleder kan din behandler stille den rette diagnose og lægge en behandlingsplan.

Røntgenbilleder tages med henblik på diagnosticering, behandlingsplanlægning eller som kontrol for at se, om en sygdomstilstand har udviklet sig eller for at kontrollere om en behandling er gået som planlagt. Hvornår der optages røntgenbilleder er derfor meget individuelt og vil blive vurderet ud fra dine personligeforhold.

Der skelnes mellem forskellige røntgenoptagelser, da røntgenbilleder kan tages på forskellige måder og hver røntgenoptagelse har hver sit formål. Den mest hyppige røntgenoptagelse sker i forbindelse med dine regelmæssige eftersyn – disse kaldes for bitewings.

Hvornår tages der røntgen?

Røntgenbilleder tages ud fra en individuel vurdering som et supplement til den kliniske undersøgelse. Røntgenbilleder tages typisk med henblik på at understøtte kliniske fund, så den rette diagnose kan stilles eller som en del af en behandling. Hvor ofte du bliver anbefalet at få taget røntgenbilleder vil derfor blive vurderet ud fra dit personlige behov og tandsæt.

Behovet for en røntgenundersøgelse forekommer:

  • ved diagnosticering af caries
  • ved tegn på betændelse
  • før større tandbehandlinger
  • før og efter indsættelse af et tandimplantat
  • før operativ fjernelse af tænder
  • før, under og efter en rodbehandling
  • før en større parodontitis-behandling

Hvilken slags røntgenoptagelse der vil være brug for, afhænger af dit specifikke behov, og din behandler vil altid informere dig herom.

Skal vi kontakte dig?

Udfyld skemaet via linket og vi kontakter dig snarest.

Akutte smerter og røntgen 

Ved akutte smerter er røntgen et vigtigt diagnostisk middel til at finde den rette diagnose.

Man skal ikke være bange for røntgenstrålingen, idet dosisen er ubetydelig lav. Hvis du har symptomer eller smerter, bør du hurtigst muligt kontakte os for en tid. Har klinikken lukket, kan du kontakte os i tandlægevagten.

Indtil vi kan få hjulpet dig med dit problem, kan dine smerter afhjælpes med en kombination af ipren og paracetamol.

Yderligere information om røntgen

Hvad er en bitewing?

For de flestes vedkommende vil det hver 2. år være relevant at tage 2 røntgenbilleder (bitewings) til den årlige undersøgelse, som viser de små og store kindtænder for oven og for neden i højre og venstre side.

Bitewing
Kilde: Tandlægeforeningen

De fleste huller opstår mellem tænderne og er svære at opdage kun med det blotte øje, og derfor er disse røntgenbilleder uvurderlige i forhold til at stille de rette diagnoser og opdage huller i tide, inden de udvikler sig til en rodbehandling. Med regelmæssige bitewings kan vi opdage nye huller og holde øje med eksisterende begyndende huller og vejlede i præventiv behandling, såsom instruktion i brug af tandtråd og give fluorid behandlinger, så der undgåes at skulle bores. Derudover kan knogleniveauet også vurderes og sammenlignes med tidligere bitewings, således at udviklingen på f.eks. parodontitisen bedre kan følges, og tiltag kan initieres, hvis man pludselig ser en forværring.

Din behandler hos Tandlægerne i Hørning vil gennemgå dine røntgenbilleder med dig, så du får en bedre forståelse af dem og din tandsituation i øvrigt. Det er nemmere at bryde dårlige vaner som f.eks. mangelfuld renhold, hvis man får indsigt i, at der er mange begyndende huller på vej, som vil udvikles, hvis der ikke bliver gjort en tilstrækkelig indsats.

Prisen for disse billeder er lav i kombination med en undersøgelse, idet sygesikringen giver et fint tilskud til dem.

Hvad er et apikalt røntgenbillede?

Hvis du har symptomer/ ondt i en tand, skal der tages et røntgenbillede af hele din tand incl. roden. Dette kaldes et apikalt røntgenbilleder. Ud fra dette billede kan din behandler vurdere, om der er betændelse i knoglen omkring din rodspids eller om der er tegn på sygdom omkring din tand.

Et apikalt røntgenbillede skal også tages i forbindelse med en kontrol. Dette kan f.eks. være en kontrol i forbindelse med de forskellige faser i rodbehandlingen, ved cementering af en stift eller kontrol af opheling efter en tandudtrækning.

Er det farligt at få taget et røntgenbillede?

Vi udsættes alle hver dag for stråling i form af stråling fra rummet og stråling fra undergrunden. Dette kaldes for baggrundsstråling og ligner de strålinger, som benyttes ved røntgen. 

Når du får foretaget en røntgenundersøgelse hos din tandlæge, er den benyttede stråledosis relativ lille og uden skadelige effekt. Stråledosisen, der benyttes ved en røntgenoptagelse, svarer til 4-12 timers baggrundsstråling. Sundhedsstyrelsen anbefaler således, at det ikke længere er nødvendigt at beskytte sig med et blyforklæde – dette gælder også for børn og gravide. 

Du har som patient ret til at frabede dig at få udført en røntgenundersøgelse. Konsekvensen af dit fravalg kan dog være, at behandlingskrævende tilstande overses, og din behandler dermed ikke kan stille de rette diagnoser og igangsætte den rette behandling.

Kan jeg få taget røntgen, når jeg er gravid?

Sundhedsstyrelsens retningslinier siger, at der ikke skal tages specielle forbehold for gravide i forhold til optagelse af almindelige røntgenbilleder. En røntgenoptagelse svarer ca. til 4-12 timers baggrundsstråling, hvilket hverken kan bevirke nogen skadelige risici for den kommende mor eller hendes foster.

FIND OS

Tandlægerne i Hørning
Nørre Alle 21 – 8362 Hørning

Tlf: 86 92 24 62

info@hoerningtand.dk

Gratis parkering i 3 timer – husk at sætte din P-skive

Tandlægerne i Hørning

Har du flere spørgsmål til røntgen?

Du er altid meget velkommen til at kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål. Vi gør meget ud af at forklare om behandlingerne, så du på bedst mulige måde kan tage de rigtige beslutninger for dig og dine tænder.