86 92 24 62 info@hoerningtand.dk

Kontakt

86 92 24 62

Problemer med min tand

Har du problemer med din tand?

Vi har samlet de mest almindelige problemer i forbindelse med en tand, som forklarer, hvordan du skal forholde dig i forhold til det problem, du har, og om tilstanden er akut eller kan vente.

Min tand isner ved kuldepåvirkning

Din tand har måske en blottet tandhals pga. for hård tandbørstning, som først har fjernet dit tandkød og dernæst kan fjerne tandsubstansen. Dit tandkød plejer at slutte helt op til din emaljegrænse, men ved for hård tandbørstning, vil din rodoverflade blive blottet, og dette tandben er af mere porøs struktur og vil nemmere kunne lede udefrakommende påvirkning ind til tandnerven. Det tandkød, du har børstet væk, kan ikke komme igen, men du kan forhindre, at der sker yderligere skade ved at skifte tandbørsten ud med en blød børste eller en eltandbørste. Du kan selv symptombehandle din blottede tandhals med tandpasta, som du lægger direkte på tandhalsen. Alternativt kan vi også hjælpe med en flouridpensling på klinikken. Hvis du har fjernet en del af tanden, kan det være nødvendigt at lægge fyldning.

Jeg har fået lavet en fyldning og har nu ondt i tanden

Der kan være flere årsager til, at der opstår smerte efter fyldningsterapi.

Hvis fyldningen er lagt tæt på din tandnerve, kan tanden få symptomer bagefter, fordi nerven er blevet påvirket – først ved at du har haft et hul så tæt på tandnerven og dernæst pga. fyldningsterapien, som er en nødvendig foranstaltning for at redde tanden og stoppe sygdomsprocessen, men som også er med til at strabadsere tandnerven. Om tanden kan komme sig og blive symptomfri igen, afhænger helt af tandnervens evne til at kunne overleve. Hvis tandnervens væv er under nedbrydning, vil den ikke kunne slå den næste forbipasserende bakterier tilbage, og bakterierne vil kunne sætte sig fast i hulrummet i tanden, formere sig og skabe en betændelse i tandnerven. Din tand skal nu have en rodbehandling for at fjerne betændelsen.

Fyldningen er blevet lavet lidt for højt og ved indslibningen, er der ikke blevet taget nok af. Hver gang du tygger sammen, vil den for høje fyldning bevirke, at tandens rod bliver trykket ned i knoglen. Efter et stykke tid vil tanden begynde at gøre ondt. Måske kan du ane, at du bider først på denne tand, måske bider du fint sammen på tanden, men når du bruger dine tænder til tygning, rammer du facetter på tandens overflade, som er for høje, og som bevirker, at du får ondt i tanden. Har du stadig smerter 1-2 uger efter fyldningsterapi, uden at du synes, at det bliver bedre, skal du kontakte din tandlæge for en let beslibning af højden. Dit smerteniveau vil typisk være lavt til moderat, og under indslibningen af den for-høje-fyldning vil du straks kunne mærke et rarere sammenbid.

Hvis fyldningen er lidt for høj, vil det også kunne bevirke smerter i antagonist-tanden, der rammer den for høje tand.

Jeg har pludselig ondt i en tand, uden at jeg har fået noget lavet for nyligt

Dine tænder slides hele livet, hvilket bevirker, at dit bid kan ændre sig fra at være problemfrit til at udvise tegn på symptomer. En tand kan pludselig blive mere udsat for overstrabadsering og kan blive følsom for påvirkning eller ligefrem løs. Dette vil kræve en justering af dit bid, og du bør kontakte os snarest, for at vi kan få kigget på det.

Hvis din tand er forsynet med en gammel krone, så kan den over tid pludselig komme i hyperokklussion, dvs. blive for høj, hvilket skyldes, at dine egne tænder slides mere end din krone. Disse smerter kan nemt afhjælpes ved en beslibning af kronen, så den igen kommer til at ligge på sammen niveau som dine andre tænder.

Din tandnerve kan have taget skade som følge af flere behandlinger, dybt hul, traume eller andet. Dine symptomer, et røntgenbillede af tanden samt evt. supplerende undersøgelser vil kunne konstatere, om der er sket irreversibel eller reversibel skade på din tandnerven. Hvis skaden er irreversibel, vil smerteniveauet som regel være kraftigt og vedvarende, mens der ved reversibel skade vil være et meget svingende smerteniveau. Ved irreversibel skade skal tanden have en rodbehandling, og ved reversibel skade kan man forsøge at lægge en beroligende fyldning i forsøg på at berolige tandnerven. Hvis dette lykkes, kan denne fyldning senere erstattes af en mere permanent fyldning.

Jeg har bidt på noget hårdt og har nu ondt i min tand

Smerten opstår, pga. at der er sket en overstrabadsering af din tand. Tanden har måske i forvejen haft en hårdt bid (måske har du altid ramt denne tand først ved dit sammenbid), måske har din tand haft en begyndende revne. Denne tand vil være sårbar fremdeles og vil være i stor risiko for at frakturere. Derfor har vi følgende anbefalinger med udgangspunkt i dine symptomer:

Hvis smerten hurtigt driver over, og tanden bliver uden symptomer ved tygning, vil vi anbefale dig at få en krone på tanden for at beskytte den imod yderligere fraktur.

Hvis smerten er moderat og især kommer ved tygning, vil vi anbefale dig at få overdækket din tand med plast, således at revnen i tanden ikke udvikler sig. Når tanden forhåbentlig bliver symptomfri, og et røntgenbillede viser en fin rod, kan vi anbefale dig, at du får lavet en krone på tanden.

Hvis smerten er høj og vedvarende, indikerer det, at der er sket en kompliceret fraktur. Vi vil anbefale dig at få tanden trukket ud. Din tand vil være utæt pga. revnen, og dermed vil det ikke nytte noget at lave en rodbehandling på tanden. Tanden kan ikke reddes.

Min tand er løs

Hvis du har en forhistorie med parodontitis (paradentose), er dette højst sansynligt årsagen til dit problem. Læs mere om parodontitis ved at følge linket.

En anden årsag til en løsnet tand, kan være en overstrabadsering på tanden. Har du fået lavet nye ting i din mund såsom en ny fyldning, kan denne have påvirket dit bid på negativ vis. I begge tilfælder bør du kontakte os snarest for at få kigget på problemet, inden der sker permanent skade.

Hvad kan jeg tage af smertestillende tabletter

Smerteniveau: Anbefalede dosis:

Få smerter

 

2 panodiler (paracetamol)

 

Moderat til stærke smerter

 

600 mg ipren (er det sammen produkt som ibuprofen og ibumetin) sammen med 2 panodiler (er det samme produkt som pamol og pinex). Denne blanding må du tage hver 8. time

Eller

400 mg ipren sammen med 2 panodiler. Denne blanding må du tage hver 6. time

 

Meget stærke smerter

 

Dolol

Du skal have recept på dette fra en tandlæge eller en læge

 

Alle produkter kan købes som håndkøbsmedicin på apoteket.

Du skal passe på, at du ikke tager flere tabletter, end hvad der står anbefalet på indlægssedlen, der ligger i pakken, idet du kan risikere at belaste dine indre organer. Hvis de tabletter du tager, ikke virker godt nok, bør du skifte til nogle stærkere tabletter af en anden type.

Kontakt os hvis du har smerter fra mundhulen. Det er vigtigt at ringe så tidligt som muligt på dagen, så vi kan få fundet en tid.

FIND OS

Tandlægerne i Hørning
Nørre Alle 21 – 8362 Hørning

Tlf: 86 92 24 62

info@hoerningtand.dk

Gratis parkering i 3 timer – husk at sætte din P-skive

Tandlægerne i Hørning